© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czURBANISTICKÁ STUDIE BUDĚJOVICKÁ

Praha 4


Studie navazuje na prezentaci vizí lokality Pankrácké pláně, zahrnuje kromě analytického modelu lokality a inventarizace probíhajících i připravovaných akcí také výhledové vize možné zástavby v území, vedoucí k vytvoření plnohodnotného funkčního prostoru lokálního centra. Konečnou podobu vytipovaných ohnisek vývoje bude samozřejmě nutné v budoucnu prověřit a přizpůsobit aktuálnímu společenskému vývoji.nahoru