© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czREKONSTRUKCE BUDOVY MODERNÍ GALERIE

Praha – Bubeneč


Památkově chráněný Wiehlův neorenesanční pavilon, postavený jako součást pražské Jubilejní výstavy zemské v r. 1891, je z důvodů rozšíření provozu restaurátorských škol AVU doplněn o chybějící sociální, technické a pedagogické zázemí ve dvojpodlažní podzemní dostavbě na volném pozemku a pod částí stávající budovy projevující se navenek jen jako kompozice „suché“ zahrady s pochozími světlíky v úrovni terénu.nahoru