© 2012-2024 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czTOS KOMOŘANY

Praha – Komořany


Variantní urbanistická studie brownfieldu v návaznosti na Komořanskou ulici řeší polyfunkční zástavbu na pozemku o rozloze bezmála odpovídající plože zbývající části někdejší vesnice, nyní součásti MČ Praha 12. Úkolem je jak reagovat na stávající zástavbu převážně rezidenčního charakteru, tak řešit novou strukturu městské čtvrti - definovat její tvar, náplň, funkci a roli v celkovém organismu města.nahoru