© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czKAMPUS UJEP

Centrum přírodovědných a technických oborů


Architektonický koncept budovy CPTO je výsledkem hledání ekonomicky nejefektivnější formy edukativní instituce 21. století – budovy spojující jasně definovanou racionalitu specifického vzdělávacího provozu s dynamickým, mnohovrstevným prostředím soudobých forem akademického střetávání a výměny informací. Navenek neutrální, střízlivě působící stavební hmota školy tvoří zázemí otevřenému vnitřnímu auditoriu umožňujícímu prostorově efektní formu výuky, pořádání prezentací, reprezentativních akcí, komorních seminářů, konzultací a zároveň poskytujícímu prostor pro komunikaci v mezioborovém studentském setkávání a sdílení každodenního akademického kvasu.


nahoru