© 2012-2023 Jiran a partner architekti s.r.o.   |  ictoi.com  |  david.podhursky.cz  |  janaugusta.czBUDOUCNOST CENTRA BRNA

Hlavní nádraží


Návrh stmeluje tradiční kompoziční městotvorné principy s vybudováním soudobé novostavby integrovaného dopravního uzlu s velkou symbolickou hodnotou, do přirozeně působící urbanistické struktury. Usiluje o vhodně navržené prostory pro vytváření pozitivních mezilidských vztahů a proporční vyváženost sociálních potřeb společnosti. Reaguje na společenský význam města v charakteristickém středoevropském regionu s budoucností ve vzdělání, příjemném a pohodlném životě. Vytváří zázemí pro pestré formy rekreace a sportu v malebných zákoutích plných zeleně znovunalezené řeky Svratky. Podporuje probuzené sebevědomí SMART CITY BRNO 2030, zohledňuje atributy soudobé civilizace - environmentální zacházení s energiemi, posílení veřejné dopravy a cyklostezek, tvorbu hierarchizovaného veřejného prostoru. V příměstských částech brownfieldů posiluje sociální soudržnost, zachovává příjemné sousedské bydlení drobného měřítka.nahoru